Yükleniyor...
  • Başkan
  • Başkan
Yeni Türkiye

Yeni Osmangazi

Biz sadece bugünün şehirlerine, bugünün insanına, bugünün Türkiye’sine karşı sorumlu değiliz. Bizler, bugünden yarını inşa etmenin ve yarını imar etmenin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz.

Osmangazi'miz için 50 yıllık, 100 yıllık vizyonlar belirliyoruz.

Çarpık yapılaşma arasında boğulmuş ilçemizi yeniden diriltmek, güzelleştirmek; insanımızın müreffeh, huzurlu, mutlu olması için büyük projeler, büyük işler ve büyük dönüşümler gerçekleştiriyoruz.

Adım adım "insan dostu şehir" hedefimizi gerçekleştiriyoruz.

Yukarı